Omia tyttöjä

Omia tyttöjä
Reeti ja Sökö

lauantai 8. elokuuta 2015

Aurinkopäivä ja Mantan terveiset! (Pentuekriteerit ja Vastuullista koirankasvatusta)

Supsattelin Mantalle sen maha-asukkien kehityksestä, sillä näihin aikoihin astutuksesta sikiöt muistuttavat jo oikeita koiranpentuja pienten sydänten sykkiessä 200 kertaa minuutissa. Kovin huolellisesti se supsattelujani kuunteli ja sitten sitä nauratti mahdottomasti! Kyllähän se toki tietää, mitä mahalle kuuluu ilman ihmisen jatkuvaa faktatietouttakin.
Auringonpaisteesta olemme saaneet nauttia koko päivän ja nyt meinaa vähän pilveillä, mutta mittari on edelleen hellelukemilla ja toivottavasti vihdoin saamme nauttia pitkään oikeista (siis minun mieluisista) kesäkeleistä!

Rauhan aurinkokylpyjä koiranhäkissä. Häkki hyötykäytössä ja sen vuoksi, kun tuo ei vieläkään luoksetulokäskyä usko

Pisti aurinko ramasemaan tämänkin ikiliikkujan. Harvemmin sitä makuullaan ulkona näkee

Kieleilyä

Ja toiseltakin!


Useimmilla rotuyhdistyksillä on laadittuna pentuekriteerit, jotka molempien vanhempien tulee täyttää. Taustoista ja sukutaulusta saa tietoa kätevästi KoiraNetin kautta. Jokaisessa pentueessa tulee myös noudattaa kennelliiton ohjeita sekä hyvää tapaa kasvattajana. Tässä Suomen Snautserikerho ry: pentulistalle pääsyyn tarvittavat kriteerit:

Suomen Snautserikerhon pentuvälitykseen pääsemisen kriteerit 1.1.2015 alkaen:

KASVATTAJA

 1. Kasvattaja on Suomen Snautserikerho ry:n jäsen, Suomessa vakituisesti asuva ja pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan Suomen Kennelliittoon.
 2. Kasvattaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 3. Kasvattajan tulee palauttaa pentutiedustelukaavake edellisistä luovutusikäisistä pennuista (lomake A) täytettynä jalostustoimikunnalle saadakseen ilmoittamansa pentueen pentulistalle.
 4. Kasvattajan tulee 1.1.2015 alkaen palauttaa pentuetiedustelukaavake B ( 1 vuotiaat pennut ) 1.1.2015 jälkeen 1 vuotta täyttävästä pentueestaan saadakseen ilmoittamansa pentueen pentulistalle.
 5. Kasvattaja ei saa pentuvälityskriteerejä täyttävää pentuetta listalle, mikäli kasvattajalla on samaan aikaan alle luovutusikäiset pennut, jotka eivät täytä kerhon asettamia pentuvälityskriteerejä.

RODUNOMAINEN ULKOMUOTO

 1. Pentueen isä ja emä ovat saaneet virallisissa näyttelyssä laatuarvostelumaininnan Erinomainen tai kaksi Erittäin hyvää (ennen vuotta 2003. 1 SA tai kaksi 1.palkintoa) tai jalostuskäyttöä puoltavan jalostustarkastuslausunnon. Ulkomailla asuvalta urokselta näyttelytulosta tai jalostustarkastuslausuntoa ei vaadita vaan suositellaan.

TERVEYSTUTKIMUKSET/ LONKKANIVELDYSPLASIA

 1. Pentueen isällä ja emällä on virallinen lonkkaniveldysplasia lausunto. Lonkkaniveltutkimustulosten suhteen noudatetaan seuraavaa pisteytystä: A=0, B=1, C=2, D ja E= ei suositella jalostukseen. Pentueen vanhempien lonkkatuloslausuntojen yhteenlaskettu pistemäärä ei saa ylittää kolmea pistettä. Ulkomailla asuvalta urokselta lausuntoa ei vaadita, vaan suositellaan.

TERVEYSTUTKIMUKSET/ KYYNÄRNIVELDYSPLASIA

 1. Pentueen isällä ja emällä suositellaan olevan virallinen kyynärniveldysplasia lausunto.

TERVEYSTUTKIMUKSET / SILMÄT

 1. Pentueen isä ja emä on tutkittu perinnöllisten silmäsairauksien osalta. Tutkimustuloksissa ei saa löytyä seuraavia sairauksia: HC, PRA, GRD, TRD, PHTVL/PHPV 2-5 asteet. Snautserien silmätutkimuslausunto ei saa olla 24 kuukautta vanhempi astutushetkellä. Ulkomailla asuvalta urokselta tutkimusta ei vaadita, vaan suositellaan.

JALOSTUKSEEN KÄYTETTÄVIEN KOIRIEN IKÄ

 1. Jalostukseen käytettävän uroksen vähimmäisikä on 12 kuukautta ja nartun synnytys hetkellä 24 kuukautta. Nuoremman nartun tai yli 8-vuotiaan nartun siitoskäyttöön tulee saada jalostustoimikunnan lupa etukäteen ja esittää sen terveydentilasta tuore eläinlääkärin todistus.

KIRJALLINEN ETUKÄTEISILMOITUS ENNEN ASTUTUSTA

 1. Suunniteltu yhdistelmä ilmoitetaan kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen ajateltua astutusajankohtaa jalostustoimikunnan sihteerille. Ilmoituksessa mainitaan ensisijainen käytettävä uros, terveystutkimustulostiedot päivämäärineen ja nartun ja uroksen sukutaulu. Lisäksi yhdistelmän sukusiitosprosentti 6 polvella laskettuna. Mahdolliset vaihtoehtourokset olisi myös hyvä lisätä. Astutusilmoituslomake ja sähköinen astutusilmoituslomake löytyvät kerhon verkkosivuilta.

ILMOITUS ASTUTUKSEN JÄLKEEN

 1. Astutuksen jälkeen ilmoitetaan toteutunut astutus jalostustoimikunnan sihteerille, jolloin samalla kerrotaan haluaako kasvattaja pentueensa heti pentulistalle vai vasta tiineeksi toteamisen jälkeen.
 2. Jos ilmoitettu uros jostain syystä vaihtui, niin pentue voidaan silti hyväksyä pentuvälitykseen ilmoittamalla asiasta viikon sisällä astutuksesta jalostustoimikunnan sihteerille ja antamalla perustelut uroksen vaihtumisesta. Tällöinkin uroksen on edelleen täytettävä muut pentuvälityskriteerit. Syntyneet pennut ilmoitetaan pentuvälittäjälle.

JALOSTUKSEN OHJAUS

 1. Jalostustoimikunnalla on mahdollisuus olla hyväksymättä listalle sama yhdistelmä toistamiseen.
 2. Jalostustoimikunnalla on yksimielisellä päätöksellä oikeus olla hyväksymättä pentue kerhon pentulistalle. Toimikunnan tulee toimittaa perustelut hylkäyksen syystä kirjallisesti pentueen kasvattajalle. Jalostustoimikunnalla on oikeus julkaista hylkäyksen perustelut tarvittaessa.
Kennelliiton sivulla on linkki Vastuullista kasvatusta -teemavuoteen, ja asia on tietysti ajankohtaista joka vuosi (suora kopio Kennelliiton sivulta):

Mitä on vastuullinen koirankasvatus?
Vastuullinen koirankasvatus on yksi Kennelliiton kulmakivistä. Vastuullinen koirankasvattaja toimii seuraavien periaatteiden mukaan:
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain terveitä koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain hyväluonteisia koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria
 • Kasvattaja antaa koiriaan toisen kasvattajan jalostuskäyttöön vain yhdistelmiin, joissa yllä olevat periaatteet toteutuvat molempien koirien osalta
 • Kasvattaja kertoo avoimesti koiriensa terveydentilasta
 • Kasvattaja huolehtii pentujen ja emän hyvinvoinnista
 • Kasvattajan huolehtii koiristaan niin, ettei niistä koidu ympäristölle haittaa
 • Kasvattaja totuttaa pennut käsittelyyn ja sosiaalistaa pennut ennen luovutusta
 • Kasvattaja myy pennut vain niille soveltuviin koteihin/sopiville henkilöille
 • Kasvattaja tekee kirjalliset sopimukset kaikista koirista
 • Kasvattaja rekisteröi kaikki pennut ja luovuttaa rekisteritodistukset pennunostajille viipymättä
 • Kasvattaja neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän
 • Kasvattaja allekirjoittaa Kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan siinä määriteltyjä vastuullisen koirankasvatuksen periaatteita
Lisäksi kasvattajan tulee kertoa pentujensa ostajille koiran omistamiseen liittyvästä vastuusta ja velvollisuuksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Paljon onnea 7-vuotiaille ja snautseritreffit!

Onnittelurapsutuksia tänään 7 vuotta täyttäville Kelmille, Kössille, Bertalle, Iinekselle, Kertulle, Mallulle ja meidän Akalle sekä terveise...